Prace pogłębiarskie

Przewiń do treści

Pogłębianie dna rzeki czy kanału portowego ma na celu zwiększenie parametrów żeglowności akwenu.

Ponadto pogłębianie i odmulanie rzek ogranicza możliwość wystąpienia powodzi, ponieważ koryta mają możliwość przyjęcia większych mas wody. Nasze jednostki mogą pełnić zarówno funkcję pogłębiarek rzecznych, jak i pogłębiarek morskich.

Prowadzimy odbudowę brzegów morskich, mamy w ofercie także pogłębianie akwenów i dna rzeki. Portem bazowym dla jednostek Marine Sailor jest Łeba, ale prace wykonujemy również w innych polskich portach. Wśród naszego sprzętu znaleźć można pogłębiarki rzeczne i morskie oraz holowniki.

Oferta Marine Sailor

Pogłębianie redy portów, torów podejściowych

Pogłębianie kanałów portowych

Prowadzenie robót czerpalnych i refulacyjnych

Pogłębianie dna rzek

Budowa wałów

Prace hydrotechniczne

Wydobycie kruszywa

Rewitalizacja plaż

Odbudowa brzegów morskich

Holowanie morskie

Ratowanie mienia na morzu

Asysta statków w porcie

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac pogłębiarskich i holowniczych wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem należytej staranności o czym świadczą uzyskane przez nas referencje.

UM Szczecin
UM Słupsk
UM Gdynia
RZGW
Doraco