Projekt Jenny T

Przewiń do treści

 

O projekcie

Przedmiotem projektu jest modernizacja jednostki pływającej – pogłębiarki Jenny T. W ramach inwestycji zastosowane zostaną nowoczesne i innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla tego typu jednostek. Zmodernizowane zostaną elementy związane z napędem, pozycjonowaniem, sterownością, bezpieczeństwem oraz nawigacją obiektów. Wdrożony zostanie innowacyjny system wizualizacyjny przeznaczony do wykonywania prac pogłębiarką.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Cele projektu są odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby przedsiębiorstwa. Inwestycja została zaplanowana w taki sposób, aby za pomocą wielotorowych działań wyeliminować wszystkie problemy, a przez to zwiększyć konkurencyjność firmy.

Zatem celem głównym operacji jest: Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Cel ten z uwagi na jego złożoność osiągnięty zostanie poprzez realizację tzw. celów szczegółowych. Są to:

 1. Podniesienie zaawansowania technologicznego w zakresie wykonywanych prac oraz systemów komunikacyjno-informacyjnych jednostki Jenny T.
 2. Zwiększenie sterowności jednostki Jenny T.
 3. Zwiększenie stabilności jednostki Jenny T.

Dzięki wieloaspektowym działaniom główny cel operacji zostanie osiągnięty, gdyż poprzez wyżej opisane działania zmodernizowane jednostki będą posiadały znacznie większe spektrum wykonywanych prac, a przy tym prace te będą znacznie bardziej wydajne – przedsiębiorstwo będzie mogło zatem dużo lepiej konkurować posiadając nowoczesny i ekonomiczny sprzęt o wysokim zaawansowaniu technologicznym.

Poprzez realizację niniejszej inwestycji przedsiębiorstwo wdroży nowe produkty na rynek. Dotyczyć to będzie zarówno rynku krajowego jak i międzynarodowego, gdyż usługi świadczone będą również w portach sąsiednich krajów (głównie Niemcy i Rosja). Efektami realizacji inwestycji oprócz kwestii wynikających wprost z celów operacji będzie stworzenie nowych miejsc pracy. W związku z modernizacją jednostek powstaną 4 nowe – trwałe miejsca pracy.

Ogólna wartość projektu wyniesie 1 803 850,00 PLN, gdzie 621 255,00 PLN to wkład Funduszy Europejskich.

 


 

Zapytania ofertowe

 1. Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż agregatów na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA
 2. Zapytanie ofertowe: Wykonanie nowego układu sterowania napędem głównym i sterem strumieniowym na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA
 3. Zapytanie ofertowe: Sprzedaż, dostawa części mechanicznej i elektrycznej steru strumieniowego oraz zestrojenia obu części na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA
 4. Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż systemu stabilizującego na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA
 5. Zapytanie ofertowe: Montaż części mechanicznej steru strumieniowego oraz przygotowanie podłoża pod montaż części elektrycznej steru strumieniowego na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA
 6. Zapytanie ofertowe: Wykonanie systemu nawigacyjnego wraz z masztem nawigacyjnym i zainstalowaniem osprzętu na jednostce Jenny T
  PROCEDURA ZAKOŃCZONA

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac pogłębiarskich i holowniczych wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem należytej staranności o czym świadczą uzyskane przez nas referencje.

UM Szczecin
UM Słupsk
UM Gdynia
RZGW
Doraco