Modernizacja jednostek pływających

 

Firma Marine Sailor s.c. zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pt.:

„Modernizacja jednostek pływających poprzez zwiększenie efektywności transportowej i wydobycia refulatów poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań skutkujących wprowadzeniem na rynek innowacyjnej usługi.”

Przedmiotem projektu była modernizacja jednostek pływających – pogłębiarki. W ramach inwestycji zastosowane zostały nowoczesne i innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla tego typu jednostek. Zmodernizowane zostały elementy związane z napędem, pozycjonowaniem, sterownością, bezpieczeństwem oraz nawigacją jednostek. Wdrożony został innowacyjny system wizualizacyjny przeznaczony do wykonywania prac pogłębiarką.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była w zakresie Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Ogólna wartość projektu wyniosła 1 531 350 PLN, gdzie 621 255 PLN to wkład Funduszy Europejskich

Doświadczenie

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu prac pogłębiarskich i holowniczych wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem należytej staranności o czym świadczą uzyskane przez nas referencje.

UM Szczecin
UM Słupsk
UM Gdynia
RZGW
Doraco